Образование


1977-1984 г. Основно образование. Училище “Димитър Полянов” гр.Варна.

1984-1989 г. Средно образование. IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри” гр.Варна.

1990-1996 г. Висше образование. Специалност МЕДИЦИНА в МУ – гр. Варна.

1998-2001г. Специализирах педиатрия в МБАЛ “Св. Марина”-гр.Варна.

2003г. Призната специалност.Успешно положих държавен изпит за специалност-педиатрия.

2002-2003г. Сертификат за упешно положен изпит по хомеопатия.

2005-2007 г. Специализирах детска пневмология и фтизиатрия в МБАЛ “Св.Марина”-гр.Варна и СБАЛББ ‘’ Св. София”- гр. София.

2007 г. Призната специалност.Успешно положих държавен изпит за специалност- детска пневмология и фтизиатрия.